Skip to content

De coöperatie is van en voor iedereen

Coöperatie Duurzaam Didam heeft bewust gekozen voor de coöperatieve vereniging als organisatie-vorm. Die is namelijk maximaal transparant en volledig democratisch: de leden bepalen wat er gebeurt, en de leden delen in het resultaat.

Iedereen in Didam en omstreken die de doelstelling onderschrijft, kan lid worden. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 20,- per jaar.

Bij het registreren van de Coöperatie Duurzaam Didam zijn statuten op gesteld en door de notaris geverifieerd. 

Naast de statuten kent de coöperatie een huishoudelijk reglement. De algemene ledenvergadering van 8 november 2022 moet dit nog vaststellen. Zodra het is goedgekeurd verschijnt het hier.

Wat gaan we doen

De Coöperatie Duurzaam Didam zet in op een brede verduurzaming van Didam, te beginnen in de Bloemenbuurt. Dat we hier starten heeft te maken met het gegeven dat in deze wijk momenteel een warmtenet wordt aangelegd.

Een duurzaam Didam heeft voor de coöperatie niet alleen betrekking op energie, maar ook op biodiversiteit en klimaataanpassingen, en op de sociale samenhang en leefbaarheid.

Duurzaamheid

Je huishouden of organisatie duurzaam inrichten is goed voor alles en iedereen; daar hoeven we vrijwel niemand meer van te overtuigen. Maar hoe je dat doet, daar zijn nog veel vragen over. Coörperatie Duurzaam Didam helpt om die vragen te beantwoorden en om de mogelijkheden om te zetten in actie en projecten.