Skip to content

Werkgroep Energietransitie en besparing

Binnen de werkgroep zijn twee hoofdthema’s: energietransitie en besparing onder meer via isolatie. Met energietransitie bedoelen we alle manieren om minder kooldioxide uit te stoten via ons energieverbruik en onze energieopwekking. Daar rekenen we ook het aansluiten op een warmtenet en het zelf opwekken van energie onder. Met isolatie bedoelen we het zorg dragen dat er in de winter zo weinig mogelijk warmte verloren gaat en er in de zomer zo weinig mogelijk hitte binnen komt.

Er gaat de komende jaren het een en ander veranderen in de wet- en regelgeving zie het webinar onder de volgende link:

Energietransitie

Het bestuur van de Coöperatie is vanaf 2019, in eerste instantie als klankbordgroep, betrokken bij gesprekken rondom het door Plavei, de Gemeente Montferland en Firan aan te leggen warmtenet. We hebben de ontwikkelingen kritisch gevolgd en zijn nu in een stadium dat we meedenken over het aansluiten van enkele huizen van woningeigenaren om zo ervaring op te doen voor de rest van de wijk. In dit zogenaamde “voorloperproject” kunnen 5 huizen op het bestaande net worden aangesloten. Een belangrijke voorwaarde is dat de huizen aan het bestaande warmtenet liggen.

Voor de coöperatie zijn eerlijke voorlichting, transparantie en openheid belangrijk. Dat geldt ook voor het warmtenet.

Energiebesparing

Samen met AGEM heeft de werkgroep Energietransitie en Besparing van de Coöperatie Duurzaam Didam een brochure uitgebracht met adviezen voor isolatie. Voor zes typen woningen worden specifieke adviezen gegeven. Er is ook een deel met algemene adviezen voor ieder type woning. De brochure kan via de link hieronder worden gelezen.

Warmte die niet verdwijnt hoef je ook niet aan te vullen. Isoleren zorgt er voor dat warmte niet ongewenst uit de woning verdwijnt. En een goed geïsoleerd huis is in de zomer koel omdat de hitte dan wordt buiten gehouden. Je kunt je huis op verschillende plaatsen isoleren: de spouwmuren, de vloer, de zolder en de ramen. Je kunt het beste beginnen met isoleren waar de meeste warmte verdwijnt. Dat kan per huis verschillend zijn.

De werkgroep energiebesparing had al eerder een aantal acties uitgevoerd: een informatiekrant, een klusdag, warmtefoto’s van huizen in een aantal straten.