Skip to content

Nieuwsarchief

Groendag april 2023

Tijdens de "Groendag" heeft wethouder Ingrid Wolsing het plantenasiel en de weggeefkast in gebruik genomen. Die staan in het laantje bij de kinderboerderij in de Polstraat. Na de feestelijke ingebruikname hebben ook een aantal leden van de Coöperatie meegeholpen een negental tuinen van huurders aan te planten.

Deze “Groendag” kwam tot stand door samenwerking van de gemeente Montferland, Plavei, De Coöperatie Duurzaam Didam, Welcom, Present en de kinderboerderij. De plantenbakken zijn gemaakt door leerlingen van Symbion, school voor praktijkonderwijs in Didam. Zowel leerlingen uit de afdeling houtbewerking als van de schildersafdeling hebben eraan gewerkt, deels onder leiding van het bestuurslid van de coöperatie Jaap van der Veen.

ALV 18 april 2023

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering heeft Marije Schulten, beleidsmedewerker Energietransitie & Duurzaamheid van de Gemeente Montferland, uitgelegd hoe het warmtenet in de Bloemenbuurt werkt en ze heeft de stand van zaken rond het mogelijk aansluiten van woningen van eigenaren toegelicht. Ook is het Voorloperproject kort toegelicht. Op deze ALV is ook het bestuur herkozen. Kijk onder de knop "de presentatie van de ALV" voor details over de inhoud.

Informatieavond voorlopers

Woningeigenaren die aan het tracé van het warmtenet liggen waren uitgenodigd voor een informatieavond op 13 april over de mogelijkheid om nu al op het warmtenet te worden aangesloten. Hierna konden belangstellenden zich aanmelden waarna er bij hen thuis nog een gesprek zal zijn waarbij ook de technische mogelijkheden worden besproken.

Algemene ledenvergadering 8 november 2022

Op 8 november hebben 40 leden van de Coöperatie Duurzaam Didam de ALV bijgewoond. Omdat er het afgelopen half jaar veel is gebeurd, zijn de leden vooral bijgepraat over alle ontwikkelingen. Het Huishoudelijk Regelement en de begroting voor 2023 zijn beide goedgekeurd. De volgende ALV zal gehouden worden in april 2023.

In gesprek met het bestuur

Op 13 september heeft het bestuur van de Coöperatie Duurzaam Didam een inloopavond gehouden in het Albertusgebouw waar geïnteresseerden op informele wijze met het bestuur van gedachte konden wisselen. Een achttal buurtgenoten heeft hiervan gebruik gemaakt.

Statenleden op bezoek in de Bloemenbuurt

Op 7 september 2022 heeft een aantal Provinciale Statenleden de Bloemenbuurt bezocht. Alle betrokkenen bij het warmtenet hebben zich op deze middag gepresenteerd, zo ook de Coöperatie Duurzaam Didam.

Coöperatie aanwezig op Bloemenbuurt Groendag

Op zaterdag 2 juli 2022 was de Coöperatie Duurzaam Didam aanwezig op de door de Gemeente en Plavei georganiseerde Groendag. Het bestuur heeft hier uitleg gegeven over onze doelen. Ook waren de drie werkgroepen van de coöperatie aanwezig met materialen.