Skip to content

Nieuwsarchief

Algemene ledenvergadering 8 november 2022

Op 8 november hebben 40 leden van de Coöperatie Duurzaam Didam de ALV bijgewoond. Omdat er het afgelopen half jaar veel is gebeurd, zijn de leden vooral bijgepraat over alle ontwikkelingen. Het Huishoudelijk Regelement en de begroting voor 2023 zijn beide goedgekeurd. De volgende ALV zal gehouden worden in april 2023.

In gesprek met het bestuur

Op 13 september heeft het bestuur van de Coöperatie Duurzaam Didam een inloopavond gehouden in het Albertusgebouw waar geïnteresseerden op informele wijze met het bestuur van gedachte konden wisselen. Een achttal buurtgenoten heeft hiervan gebruik gemaakt.

Statenleden op bezoek in de Bloemenbuurt

Op 7 september 2022 heeft een aantal Provinciale Statenleden de Bloemenbuurt bezocht. Alle betrokkenen bij het warmtenet hebben zich op deze middag gepresenteerd, zo ook de Coöperatie Duurzaam Didam.

Coöperatie aanwezig op Bloemenbuurt Groendag

Op zaterdag 2 juli 2022 was de Coöperatie Duurzaam Didam aanwezig op de door de Gemeente en Plavei georganiseerde Groendag. Het bestuur heeft hier uitleg gegeven over onze doelen. Ook waren de drie werkgroepen van de coöperatie aanwezig met materialen.