Skip to content

Hieronder vindt u nieuws over activiteiten die bezig zijn of nog moeten plaatsvinden.

 

Onder nieuwsarchief staan activiteiten die al afgerond zijn.

Algemene Ledenvergadering Coöperatie Duurzaam Didam.

Op dinsdag 9 april is de volgende algemene ledenvergadering van CDD van 19:30-21:30 uur in het Albertusgebouw aan de Raadhuisstraat. Voor de Pauze zijn ook niet-leden welkom. Stephan Papen, Adviseur Klimaatadaptatie van de Gemeente Montferland zal dan aan de hand van digitale kaarten laten zien wat er op ons af kan komen.

Na de pauze staan zaken rond de coöperatie op de agenda.

Tegelwippen

Op zaterdag 23 september organiseren de gemeente Montferland, het Waterschap Rijn en Ijsel, en de Coöperatie Duurzaam Didam een tegelwipdag op het terrein van de Kinderboerderij. Bewoners die een tegel inleveren ontvangen hiervoor een vaste plant. Minder bestrating is goed voor het opvangen van water, en meer planten bevorderen de biodiversiteit. Alle inwoners van Didam zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. De genoemde organisaties zijn aanwezig met kramen om informatie te delen.

Delegatie uit Rozendaal op bezoek

Op 21 april 2023 heeft een delegatie bewoners en een wethouder uit Rozendaal een bezoek gebracht aan de Bloemenbuurt. We hebben hen bijgepraat over het ontstaan van de coöperatie en wat we zoal doen. Daarna hebben we een korte wandeling door de wijk gemaakt.

Koffie ochtenden bij de Kinderboerderij Didam

Vanaf 11 november organiseert de Coöperatie Duurzaam Didam elke vrijdag ochtend een koffie inloop op de Kinderboerderij. Het is steeds van 10-12 uur. Je kunt dus bijvoorbeeld op weg naar de markt eerst een kopje koffie komen drinken in de Kinderboerderij.

Voorloperproject

Op het bestaande warmtenet en de warmteopwek unit voor de huurwoningen van Plavei kunnen ook vijf woningen van eigenaren worden aangesloten. Voor de Coöperatie is dit belangrijk omdat we zo ervaring kunnen opdoen met alle aspecten van het warmtenet: aansluiten, plaats van de warmtewisselaar, verbruik, onderhoud en comfort. Over dit voorloperproject is het bestuur van de Coöperatie Duurzaam Didam al een half jaar in gesprek met de Gemeente en Firan. Omdat de prijzen stegen heeft het project een paar maanden stil gelegen. Op aandringen van de Coöperatie heeft de Gemeente het nu toch weer opgepakt. Voor eigenaren van woningen die aan het tracé van het warmtenet liggen is op 13 april een informatieavond gehouden, waar de mogelijkheden zijn toegelicht. Die bewoners die het wel zien zitten krijgen in de vervolgfase meer informatie bij hen thuis, waar dan ook de technische details besproken kunnen worden, zoals de plaats van de afleverset. Het bestuur is nu nog met het warmtenetwerk Didam bv in gesprek over de contracten en de leveringsvoorwaarden.

Flyers uitgedeeld

Begin september heeft het bestuur flyers uitgedeeld in de Bloemenbuurt. De huurders ontvingen een flyer om hen te attenderen op de coöperatie zodat ook zij zich kunnen aanmelden als lid. Woningeigenaren ontvingen een korte flyer met informatie over activiteiten in de komende tijd. Alle bewoners is gewezen op de energietoeslag die de gemeente uitvoert (zie onderaan de pagina voor een verwijzing naar de website).