Skip to content

Hieronder vindt u nieuws over activiteiten die bezig zijn of nog moeten plaatsvinden.

 

Onder nieuwsarchief staan activiteiten die al afgerond zijn.

Algemene ledenvergadering

De volgende algemene ledenvergadering van de Coöperatie Duurzaam Didam wordt gehouden op dinsdag 18 april, van 19.30-21.30 uur in het Albertusgebouw.

Koffie ochtenden bij de Kinderboerderij Didam

Vanaf 11 november organiseert de Coöperatie Duurzaam Didam elke vrijdag ochtend een koffie inloop op de Kinderboerderij. Het is steeds van 10-12 uur. Je kunt dus bijvoorbeeld op weg naar de markt eerst een kopje koffie komen drinken in de Kinderboerderij.

Voorloperproject

Op het bestaande warmtenet en de warmteopwek unit voor de huurwoningen van Plavei kunnen ook vijf woningen van eigenaren worden aangesloten. Voor de Coöperatie is dit belangrijk omdat we zo ervaring kunnen opdoen met alle aspecten van het warmtenet: aansluiten, plaats van de warmtewisselaar, verbruik, onderhoud en comfort. Over dit voorloperproject is het bestuur van de Coöperatie Duurzaam Didam al een half jaar in gesprek met de Gemeente en met Firan. Omdat de prijzen stegen heeft het project een paar maanden stil gelegen. Op aandringen van de Coöperatie heeft de Gemeente het nu toch weer opgepakt. Er wordt gewerkt aan een contract en de voorwaarden voor eventuele deelnemers. Wanneer deze klaar zijn zal een informatie avond worden georganiseerd voor eigenaren van woningen die aan het tracé van het warmtenet liggen.

Flyers uitgedeeld

Begin september heeft het bestuur flyers uitgedeeld in de Bloemenbuurt. De huurders ontvingen een flyer om hen te attenderen op de coöperatie zodat ook zij zich kunnen aanmelden als lid. Woningeigenaren ontvingen een korte flyer met informatie over activiteiten in de komende tijd. Alle bewoners is gewezen op de energietoeslag die de gemeente uitvoert (zie onderaan de pagina voor een verwijzing naar de website).