Skip to content

Werkgroep Sociale samenhang en leefbaarheid

Deze werkgroep is in ontwikkeling. We hebben verschillende ideeën die verdere uitwerking nodig hebben, en waarvoor we mensen zoeken die zich hiervoor willen inzetten:

– een ontmoetingsruimte waar iedereen welkom is om samen met andere buurtbewoners gewoon even bij te praten en eventueel iets te drinken.

– het opzetten van een groepje vrijwilligers voor hand en hand-en-spandiensten in het groen. Ze kunnen bijvoorbeeld buurtbewoners helpen bij het werkzaamheden in hun tuinen die dat niet zelf kunnen.