Skip to content

Werkgroep Sociale samenhang en leefbaarheid

Deze werkgroep is in ontwikkeling. We hebben al een koffie inloop opgezet, zie beneden. We zijn bezig om mensen te organiseren die een deel van het groen in de wijk willen onderhouden en willen een weggeefkast aan het plantenasiel bij de Kinderboerderij plaatsen.

Koffie inloop

Sinds enige tijd organiseren we een koffie inloop waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Elke vrijdagochtend van 10-12 uur
In het gebouw van de Kinderboerderij op de Polstraat.